Alle persoonlijke details die je zelf invult tijdens het winkelen zoals je naam adres kan je inzien in je persoonlijke account. 

Je kunt een verzoek tot inzage van jouw persoonsgegevens sturen naar onze klantenservice.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.